2019-2020 Bahar yarıyılı lisans ders değerlendirme kriterleri-katkı oranları