2020-2021 BAHAR LİSANSÜSTÜ GİRİŞ SINAVLARI HK. KARAR